SZKOLENIE

  TYCHY - NATYCHMIASTOWA NAWIGOWANA REHABILITACJA IMPLANTOPROTETYCZNA PACJENTÓW Z WYKORZYSTANIEM METODY SPAWANIA WEWNĄTRZUSTNEGO I/LUB FREZOWANEGO MOSTU PMMA

  TYCHY
  ZAPYTAJ O TERMIN

  CENA: 3700 zł z VAT  Zwiększ znacznie bezpieczeństwo w czasie zabiegów implantoprotetycznych. Wprowadź najnowsze technologie, takie jak spawanie wewnątrzustne i zmniejsz ryzyko błędów oraz powikłań pozabiegowych.

  Zapraszamy na szkolenie ze specjalistą: LIVE SURGERY - kurs z udziałem pacjenta.

   

  Zabieg przeprowadzony zostanie zgodnie w procedurą: mnoga ekstrakcja, nawigowana chirurgia i protetyka. Most tymczasowy będzie frezowany na podstawie skanu wewnątrzustnego (w czasie oczekiwania na most, Prowadzący zaprezentuje na modelach jak wygląda spawanie).

  Czego się nauczysz:

  - jak przeprowadzić zabieg chirurgiczny, przygotować część kostną pod implantoprotetykę, bone leveling, pozycjonowanie implantu,

  - jak przeprowadzić proces spawania wewnątrzustnego (wytyczne, krytyczne wartości, elementy implantoprotetyczne konieczne do takiej odbudowy),

  - jak przygotować i osadzić pracę implantoprotetyczną w ustach pacjentach.

   

   

  W SZKOLENIU BIORĄ UDZIAŁ MAX. 4 OSOBY

  Nie możesz uczestniczyć w kursie w wyznaczonym wrześniowym terminie zabiegu? Zapytaj nas o inne możliwości: +48 605 461 012

   

   

  Miejsce wydarzenia:
  Szczepaniak Paweł Stomatologia
  ul. Stefana Batorego 68, Tychy

   

  UWAGA!
  Na dzień przed szkoleniem Prowadzący zaprasza na spotkanie w godz. 17:00-20:00 z uczestnikami szkolenia, celem omówienia sobotniego zabiegu i przekazania podstawowych informacji na jego temat.

   

   

  Czego się dowiesz na samym kursie:

  - jak analizować pacjenta pod kątem przygotowania do zabiegu implantoprotetycznego obejmującego implantację natychmiastową z obciążeniem natychmiastowym,

  - jak zaplanować pod kątem estetycznym i funkcjonalnym uzupełnienie implantoprotetyczne oraz jak przygotować uzębienie przeciwstawne celem uzyskania prawidłowych warunków okluzyjnych,

  - jak przygotować szablony chirurgiczne i protetyczne konieczne do przeprowadzenia nawigowanego zabiegu implantoprotetycznego (omówienie postępowania cyfrowego i analogowego),

  - jak wykorzystać usunięte zęby własne pacjenta do wykonania jednoczasowej regeneracji kostnej i/lub zabezpieczenia zębodołów poekstrakcyjnych,

  - jak przygotować pacjenta pod kątem farmakologicznym do samego zabiegu,

  - jak wyposażyć placówkę do samodzielnego postępowania protetycznego celem wykończenia pracy w ramach własnego gabinetu.

   

  Co zobaczysz:

  - zabieg na żywo – rehabilitacja implantoprotetyczna pacjenta z implantacją natychmiastową i obciążeniem natychmiastowym, tzw. „uśmiech w jeden dzień” i/lub frezowanym uzupełnieniem implantoprotetycznym wykonanym na bazie w skanu wewnątrzustnego bezpośrednio po zakończeniu etapu chirurgicznego z frezowanego PMMA.

   

   

  Paweł Szczepaniak

  lek. dent.

  Jest ekspertem w implantologii stomatologicznej, a jego umiejętności potwierdzają międzynarodowe certyfikaty wydawane przez International Congress of Oral Implantologists (ICOI) oraz Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie (DGOI). Uczestniczył w szkoleniu podyplomowym w zakresie implantologii stomatologicznej na Uniwersytecie Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem. Ukończył prestiżowy podyplomowy program w zakresie implantoprotetyki i protetyki stomatologicznej Mediterranean Prosthodontic Institute w Castellon de la Plana w Hiszpanii afiliowany przez Uniwersytet Północnej Karoliny Chapel Hill w USA. Brał udział w szkoleniu dotyczącym rehabilitacji narządu żucia zgodnym z wytycznymi amerykańskiej szkoły okluzji Kois Center w Seatlle prowadzonym przez mentora Kois Center Jacka Głębockiego. Uczestnik szkolenia prowadzonego przez Marco Degidi dotyczącego natychmiastowego obciążenia implantów z zastosowaniem technologii szynowania wszczepów metodą WeldOne.