testowa

  formularz do zapisu
  (**pole obowiązkowe w przypadku lekarzy, jeśli uczestnik chce otrzymać zaświadczenie o zdobytych punktach edukacyjnych)
  Oświadczam, że:
  Chcę być informowany przez 3Z Sp. z o.o. oraz Centrum Szkoleniowe 3Z Sp. z o.o. o planowanych szkoleniach, wydarzeniach, dofinansowaniach, nowościach, publikacjach, ofertach specjalnych:

  Administratorem danych jest 3Z sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Starej 7, 41-940 Piekary Śląskie. Odbiorcami danych są uprawnieni pracownicy Administratora posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz podmioty działające na podstawie umowy powierzenia: Centrum Szkoleniowe 3Z Sp. z o.o. z siedzibą w Dańcu (usługi rozwojowe), Biuro Rachunkowe Klaudiusz z Piekar Śląskich, PM Talk agencja marketingowa z Rudy Śląskiej (dotyczy zgód marketingowych), 4WISE GROUP Sp. z o.o. (systemy informatyczne).

  Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora, lub poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres RODO@3Z.pl. Pełna klauzula informacyjna oraz informacje na temat sposobu przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności

  Własny element

  Panel boczny z własną treścią