» Wykładowcy

WYKŁADOWCY

 • Szkolenia Akademii 3Z prowadzone są przez ekspertów, trenerów, lekarzy i praktyków z różnych dziedzin stomatologicznych. Do współpracy w naszym projekcie zapraszamy cenione i znane w branży stomatologicznej postaci, które z wielką starannością mogą podzielić się z Państwem szeroką wiedzą oraz zdobywanym przez lata doświadczeniem, także we współpracy z pacjentami. Wśród specjalistów Akademii 3Z znajdują się m.in. implantolodzy, chirurdzy szczękowi, inżynierowie kliniczni, eksperci w dziedzinie planowania zabiegów implantacji czy w zakresie stomatologii estetycznej.

  • Mariusz Bołzan

   lek. dent.

   Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej, specjalista periodontolog. Uczestniczył w licznych kursach i konferencjach, głównie z zakresu chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej i implantologii w kraju i za granicą. Jest współwłaścicielem prywatnej kliniki „Biała Szuflada” z oddziałami w Choszcznie i Szczecinie. Założyciel Szczecińskiego Panelu Stomatologicznego. Ceniony wykładowca. Prowadzi kursy i warsztaty z zarządzania tkanką twardą i miękką

   Radosław Jadach

   lek. stom.

   Jest absolwentem Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Etatowy lekarz w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w trakcie specjalizacji, wieloletni nauczyciel akademicki w Katedrze Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia oraz Ratownictwa Medycznego. Uzupełniające szkolenia z zakresu zarządzania tkankami miękkimi w implantologii odbył w prestiżowych ośrodkach w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Włoszech. Absolwent zaawansowanych kursów w New York University College of Dentistry. Wykładowca i szkoleniowiec na sympozjach i konferencjach krajowych i zagranicznych. W klinice Dental Salon skupia się głównie na technikach regeneracji tkanek miękkich oraz rozległej chirurgii odtwórczej wyrostka zębodołowego na potrzeby implantologii. Jeden z pierwszych lekarzy, który zastosował zabieg dekortykacji przedortodontycznej w kraju za pomocą piezotomu. Członek OSIS-EDI, Piezosurgery Academy, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej oraz współzałożyciel iCAT Clubu zrzeszającego i rozwijającego tomografię stożkową w Polsce na potrzeby chirurgii regeneracyjnej.

   Tomasz Łukasik

   lek. dent.

   W pracy w gabinecie zajmuje się głównie mikrochirurgią i leczeniem implantologicznym – poczynając od uzupełniania pojedynczych zębów, aż po rozległe rekonstrukcje odbudowujące wszystkie zęby. Jako szkoleniowiec skupia się na uczeniu myślenia w sposób chirurgiczny, dzięki temu kursanci mogą łatwo rozszerzać i modyfikować poszczególne techniki zabiegowe, w zależności od konkretnej sytuacji u pacjenta. Były Prezydent Ogólnopolski PTSS, członek Rady Fundatorów Fundacji Be Active Dentist. Organizator kilkunastu konferencji, w tym kilku międzynarodowych, gdzie największa z nich miała niemal 1600 uczestników.

   Jarosław Czubak

   asyst. stom.

   W zawodzie asystenta stomatologicznego od 17 lat. Dzięki pracy z endodontami i specjalistami stomatologii zachowawczej, nauczył się ergonomicznej pracy „na cztery ręce”. Asystowanie na ortodoncji i chirurgii wykształciło umiejętność myślenia zadaniowego, oraz pracy pod presją czasu. Od wielu lat współpracuje z dr Radosławem Jadachem w Klinice Dental Salon, oraz Akademią  Chirurgii Jamy Ustnej, jako asystent, oraz osoba odpowiedzialna za sprawy organizacyjne i techniczne. Od pięciu lat prowadzi szkolenia dla asysty chirurgicznej, na których stara się podzielić swoimi doświadczeniami w asystowaniu przy prostych i najbardziej  skomplikowanych zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej, oraz pokazać sposób jak w praktyce zastosować „książkową” wiedzę i stworzyć z lekarzem zgrany zespół chirurgiczny.

   Michał Czarnowski

   lek. dent.

   Implantolog, Chirurg stomatologiczny, Protetyk. Doświadczony lekarz, uczestnik wielu szkoleń z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz implantologii m. in.: w Niemczech, Hiszpanii, Bułgarii i w Stanach Zjednoczonych. Ukończył studia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, gdzie przez lata przewodniczył  oraz był członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii. Ukończył studia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, gdzie przez lata przewodniczył  oraz był członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii. Dr Michał bez przerwy podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach specjalistycznych zarówno w kraju, jak za granicą, a umiejętności szlifuje pod czujnym okiem najwybitniejszych autorytetów. Inicjator i współorganizator specjalistycznych międzynarodowych konferencji stomatologicznych, w których uczestniczyli uznani na świecie eksperci. Brał udział  w licznych zagranicznych wymianach stomatologicznych: Turcja, Serbia, Armenia.

    

   Tomasz Bigas

   dr n. med.

   Ekspert ds. implantologii, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej, Master of Science Periodontology and Implantology. Ukończył kierunek lekarski i stomatologiczny w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W roku 2012 otrzymał dyplom New York University College of Dentistry realizując program podyplomowego szkolenia implantologicznego Continuing Dental Education Program – Oral Implantology w ramach afiliacji Curriculum Implantologii PSI. Posiada tytuł lekarza implantologa oraz eksperta ds. implantologii DGOI przyznane przez Amerykańskie Towarzystwo Implantologiczne International Congress of Oral Implantologist, Deutsche Gesellschaft fur Orale Implantologie oraz Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne. W 2020 roku ukończył podyplomowe studia specjalizacyjne z periodontologii i implantologii na Uniwersytecie DTMD w Luksemburgu otrzymując tytuł Master of Science Periodontology and Implantology. Tytuł doktora nauk medycznych otrzymał w 2020 roku. Doceniając wpływ pracy na optymalizację i przewidywalność zaawansowanych procedur implantologicznych w obrębie zatoki szczękowej komisja przyznała pracy doktorskiej wyróżnienie. W centrum jego zainteresowań od zawsze znajdowały się implantologia, chirurgia i periodontologia, stąd udział w licznych europejskich kongresach, szkoleniach i kursach o tej tematyce i pokrewnej.

   Błażej Szczerbaniewicz

   lek. dent.

   Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej na Wydziale Stomatologii, od wielu lat wykładowca, zajmuje się leczeniem trudnych przypadków i specjalizuje w leczeniu interdyscyplinarnym zaburzeń zwarcia oraz zespołów bólowych jamy ustnej i twarzy. Od 5 lat prowadzi prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami cyfrowymi w stomatologii w zakresie planowania interdyscyplinarnego. Efektem tych prac było wdrożenie pierwszego polskiego cyfrowego łuku twarzowego do kompleksowej kontroli podstawowych parametrów okluzji w świecie cyfrowym: jak płaszczyzna okluzyjna, centralna relacja czy okluzja linia uśmiechu, a także ich pozycjonowania w oparciu o planowanie leczenia w oparciu o twarz pacjenta (Facially Generated Treatment Planning – FGTP). Jest współautorem 4 patentów, w tym 2 na poziomie międzynarodowym. Od przeszło 15 lat związany z European Academy of Craniomandibular Disorders (EACD) i American Academy of Orofacial Pain. (AAOP). Założyciel Sekcji Bólu Jamy Ustnej i Twarzy przy Polskim Towarzystwie Badania Bólu.

   Grzegorz Supernak

   ICX-MAGELLAN EKSPERT

   Doświadczony ekspert w firmie 3Z, odpowiedzialny za planowanie oraz pozycjonowanie implantów w oprogramowaniu ICX Magellan, projektowanie w pełni nawigowanych szablonów implantologicznych systemu ICX oraz ich końcową obróbkę. Na co dzień współpracuje z lekarzami dentystami, szkoląc oraz planując dla lekarzy atraumatyczne zabiegi implantologiczne.

   Aneta Grochowina

   dr n. med.

   W roku 2002 ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi, Wydział Lekarski, oddział stomatologiczny. Implantolog praktyk. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, ICOI Europe oraz aktywnym członkiem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej. Ukończyła podyplomowe studia na University for Digital Technologies in Medicine and Dentistry w Luksemburgu (obrona pracy naukowej z zakresu periodontologii i implantologii, tytuł Master of Science in Oral Implantology and Periodontology). Ukończyła także: szkolenie praktyczne wu prof. Mariusa Steigmanna w Heidelbergu, Curriculum ITI z implantologii, ukończony egzaminem i certyfikatem międzynarodowej organizacji ITI, (Bazylea, Frankfurt), szkolenia z zakresu implantologii i implantoprotetyki w Bostonie (Bicon Implants Institute, dr Rainier Urdaneta, dr Shadi Daher), Rzymie (prof. Mauro Marincola) i w Wiedniu (prof. Rolf Ewers), Curriculum z zakresu implantologii i implantoprotetyki w MPI (Mediterranean Prosthodontic Institute) u dr. Fernando Rojasa-Vizcayi i w School of Dentistry The University of North Carolina (prof. Lyndon Cooper). Absolwentka Curriculum Dawson Academy z zakresu kompleksowej diagnostyki i rehabilitacji narządu żucia w uwzględnieniem funkcjonalnej okluzji, (Dawson Academy Polska , Floryda). W roku 2013 obrona dysertacji pt.: „Ocena jakości wypełnienia kanałów korzeniowych w obrazach tomografii wiązki stożkowej. Badania epidemiologiczne” , praca została wyróżniona podczas jej obrony, tytuł doktor nauk medycznych w zakresie radiologii i enododoncji.

   Jacek Żurek

   dr n. med.

   Jest współtwórcą patentu na materiał pochodzenia allogennego służącego do pokrywania mnogich rececesji dziąsłowych bez konieczności pobierania przeszczepu dziąsła z podniebienia. Zajmuje się szeroko rozumianą periodontologią, implantologią, leczeniem periimplantitis . Szczególnie specjalizuje się w przeszczepach dziąseł. Od 2010 r. wykonał już ponad trzy tysiące udanych zabiegów. Swoje zainteresowania zawodowe kieruje ku leczeniu przy użyciu czynników wzrostu (CGF) jak i metod biologicznych z użyciem biomateriałów pochodzących z Banku Tkanek. Zajmuje się także pozyskiwaniem substytutu kości uzyskiwanego z usuniętych zębów (Metoda procesowania zęba). Pomaga w projektowaniu spersonalizowanych przeszczepów kości allogennej. Współpracuje z Prof. Marzeną Dominiak.

   Lothar Kluba M.Sc., M.Sc.

   dr

   Doświadczony chirurg, stomatolog, specjalista w implantologii i periodontologii. Na co dzień kieruje własną praktyką stomatologiczną w Düsseldorfie w Niemczech. Członek międzynarodowego zespołu ekspertów mikro-inwazyjnej stomatologii w Zurychu, Niemieckiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej DGZI oraz Niemieckiego Towarzystwa Periodontologii DG PARO. Członek PSI, ICOI oraz ICOI Europe.

   Jerzy Szymczak

   lek. dent.

   Znany wykładowca i organizator szkoleń implantologicznych. Prowadzi klinikę stomatologiczną Laser, znajdującą się w Szczecinie. Ukończył Pomorską Akademię Medyczną oraz Curriculum Implantologii. Od 2001 członek Komisji ds. lekarzy dentystów OIL w Szczecinie. Od 2012 aktywny Członek Zarządu PSI, a ponad to ICOI, DGOI, OSIS i EDI. W latach 2011-2015 pełnił rolę konsultanta ds. implantologii w londyńskiej klinice lekarsko-dentystycznej.

   Małgorzata Kryńska

   lek. dent.

   Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wiedzę z zakresu chirurgii stomatologicznej pogłębiała dzięki pracy jako asystent w Poradni Chirurgii Stomatologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi. Posiada także tytuł specjalisty protetyki stomatologicznej oraz dyplom technika dentystycznego z odbytym rocznym stażem w Amsterdamie. W pracy koncentruje się głównie na wykonywaniu skomplikowanych rekonstrukcji protetycznych oraz implantoprotetycznych oraz na szerokim aspekcie wykorzystywania fibryny bogatopłytkowej (PFR) w zabiegach stomatologicznych i medycynie estetycznej. Jest członkiem PASE (Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej), PTS (Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego) oraz po intensywnym roku nauki zdobyła międzynarodowy certyfikat DGOI (Niemieckiego Towarzystwa Implantologicznego) oraz ukończyła curriculum The Dawson Academy. Uczestniczyła w licznych kursach polskich jak i zagranicznych wykładowców zgłębiając wiedzę z zakresu chirurgii, protetyki oraz medycyny estetycznej. Równolegle z pracą jako lekarz dentysta oraz lekarz medycyny estetycznej zajmuje się działalnością naukową (doktorat).

   Hubert Trzepatowski

   lek. stom.

   Absolwent kierunku lekarsko-dentystycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczelnię ukończył w 2007 roku, otrzymując dyplom oraz tytuł lekarza stomatologa. Jest członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. W kręgu jego zawodowych zainteresowań znajduje się, między innymi, chirurgia stomatologiczna oraz protetyka będąca kierunkiem specjalizacji odbywanej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Krakowie. Ambitny stomatolog, który systematycznie poszerza swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i specjalistycznych kursach. O jego ciągłej chęci zgłębiania wiedzy dobitnie świadczą posiadane przez niego dyplomy i certyfikaty. Doskonalił się w renomowanych placówkach, zarówno w kraju, jak i za granicą (na rynkach zachodnich). Pod kierunkiem uznanych specjalistów uczył się nowatorskich technik zabiegowych, które następnie wdrożył w swoim gabinecie i stosuje do tej pory. Doktor Hubert zajmuje się leczeniem interdyscyplinarnym. W swoim gabinecie przeprowadza zabiegi z zakresu periodontologii, protetyki, chirurgii oraz implantologii.

   Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażam zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie z Serwisu, tj. strony www.akademia3z.pl Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa: prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw: prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.  Więcej o zasadach przetwarzania danych znajdziecie Państwo w „Polityce prywatności” dostępnej  TUTAJ.

   The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

   Close