WYKŁADOWCY

 • Szkolenia Akademii 3Z prowadzone są przez ekspertów, trenerów, lekarzy i praktyków z różnych dziedzin stomatologicznych. Do współpracy w naszym projekcie zapraszamy cenione i znane w branży stomatologicznej postaci, które z wielką starannością mogą podzielić się z Państwem szeroką wiedzą oraz zdobywanym przez lata doświadczeniem, także we współpracy z pacjentami. Wśród specjalistów Akademii 3Z znajdują się m.in. implantolodzy, chirurdzy szczękowi, inżynierowie kliniczni, eksperci w dziedzinie planowania zabiegów implantacji czy w zakresie stomatologii estetycznej.

  • Mariusz Bołzan

   lek. dent.

   Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej, specjalista periodontolog. Uczestniczył w licznych kursach i konferencjach, głównie z zakresu chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej i implantologii w kraju i za granicą. Jest współwłaścicielem prywatnej kliniki „Biała Szuflada” z oddziałami w Choszcznie i Szczecinie. Założyciel Szczecińskiego Panelu Stomatologicznego. Ceniony wykładowca. Prowadzi kursy i warsztaty z zarządzania tkanką twardą i miękką

   Radosław Jadach

   lek. stom.

   Jest absolwentem Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Etatowy lekarz w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w trakcie specjalizacji, wieloletni nauczyciel akademicki w Katedrze Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia oraz Ratownictwa Medycznego. Uzupełniające szkolenia z zakresu zarządzania tkankami miękkimi w implantologii odbył w prestiżowych ośrodkach w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Włoszech. Absolwent zaawansowanych kursów w New York University College of Dentistry. Wykładowca i szkoleniowiec na sympozjach i konferencjach krajowych i zagranicznych. W klinice Dental Salon skupia się głównie na technikach regeneracji tkanek miękkich oraz rozległej chirurgii odtwórczej wyrostka zębodołowego na potrzeby implantologii. Jeden z pierwszych lekarzy, który zastosował zabieg dekortykacji przedortodontycznej w kraju za pomocą piezotomu. Członek OSIS-EDI, Piezosurgery Academy, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej oraz współzałożyciel iCAT Clubu zrzeszającego i rozwijającego tomografię stożkową w Polsce na potrzeby chirurgii regeneracyjnej.

   Tomasz Łukasik

   lek. dent.

   W pracy w gabinecie zajmuje się głównie mikrochirurgią i leczeniem implantologicznym – poczynając od uzupełniania pojedynczych zębów, aż po rozległe rekonstrukcje odbudowujące wszystkie zęby. Jako szkoleniowiec skupia się na uczeniu myślenia w sposób chirurgiczny, dzięki temu kursanci mogą łatwo rozszerzać i modyfikować poszczególne techniki zabiegowe, w zależności od konkretnej sytuacji u pacjenta. Były Prezydent Ogólnopolski PTSS, członek Rady Fundatorów Fundacji Be Active Dentist. Organizator kilkunastu konferencji, w tym kilku międzynarodowych, gdzie największa z nich miała niemal 1600 uczestników.

   Jarosław Czubak

   asyst. stom.

   W zawodzie asystenta stomatologicznego od 17 lat. Dzięki pracy z endodontami i specjalistami stomatologii zachowawczej, nauczył się ergonomicznej pracy „na cztery ręce”. Asystowanie na ortodoncji i chirurgii wykształciło umiejętność myślenia zadaniowego, oraz pracy pod presją czasu. Od wielu lat współpracuje z dr Radosławem Jadachem w Klinice Dental Salon, oraz Akademią  Chirurgii Jamy Ustnej, jako asystent, oraz osoba odpowiedzialna za sprawy organizacyjne i techniczne. Od pięciu lat prowadzi szkolenia dla asysty chirurgicznej, na których stara się podzielić swoimi doświadczeniami w asystowaniu przy prostych i najbardziej  skomplikowanych zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej, oraz pokazać sposób jak w praktyce zastosować „książkową” wiedzę i stworzyć z lekarzem zgrany zespół chirurgiczny.

   Michał Czarnowski

   lek. dent.

   Implantolog, Chirurg stomatologiczny, Protetyk. Doświadczony lekarz, uczestnik wielu szkoleń z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz implantologii m. in.: w Niemczech, Hiszpanii, Bułgarii i w Stanach Zjednoczonych. Ukończył studia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, gdzie przez lata przewodniczył  oraz był członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii. Ukończył studia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, gdzie przez lata przewodniczył  oraz był członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii. Dr Michał bez przerwy podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach specjalistycznych zarówno w kraju, jak za granicą, a umiejętności szlifuje pod czujnym okiem najwybitniejszych autorytetów. Inicjator i współorganizator specjalistycznych międzynarodowych konferencji stomatologicznych, w których uczestniczyli uznani na świecie eksperci. Brał udział  w licznych zagranicznych wymianach stomatologicznych: Turcja, Serbia, Armenia.

    

   Tomasz Bigas

   dr n. med.

   Ekspert ds. implantologii, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej, Master of Science Periodontology and Implantology. Ukończył kierunek lekarski i stomatologiczny w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W roku 2012 otrzymał dyplom New York University College of Dentistry realizując program podyplomowego szkolenia implantologicznego Continuing Dental Education Program – Oral Implantology w ramach afiliacji Curriculum Implantologii PSI. Posiada tytuł lekarza implantologa oraz eksperta ds. implantologii DGOI przyznane przez Amerykańskie Towarzystwo Implantologiczne International Congress of Oral Implantologist, Deutsche Gesellschaft fur Orale Implantologie oraz Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne. W 2020 roku ukończył podyplomowe studia specjalizacyjne z periodontologii i implantologii na Uniwersytecie DTMD w Luksemburgu otrzymując tytuł Master of Science Periodontology and Implantology. Tytuł doktora nauk medycznych otrzymał w 2020 roku. Doceniając wpływ pracy na optymalizację i przewidywalność zaawansowanych procedur implantologicznych w obrębie zatoki szczękowej komisja przyznała pracy doktorskiej wyróżnienie. W centrum jego zainteresowań od zawsze znajdowały się implantologia, chirurgia i periodontologia, stąd udział w licznych europejskich kongresach, szkoleniach i kursach o tej tematyce i pokrewnej.

   Grzegorz Supernak

   ICX-MAGELLAN EKSPERT

   Doświadczony ekspert w firmie 3Z, odpowiedzialny za planowanie oraz pozycjonowanie implantów w oprogramowaniu ICX Magellan, projektowanie w pełni nawigowanych szablonów implantologicznych systemu ICX oraz ich końcową obróbkę. Na co dzień współpracuje z lekarzami dentystami, szkoląc oraz planując dla lekarzy atraumatyczne zabiegi implantologiczne.

   Aneta Grochowina

   dr n. med.

   W roku 2002 ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi, Wydział Lekarski, oddział stomatologiczny. Implantolog praktyk. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, ICOI Europe oraz aktywnym członkiem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej. Ukończyła podyplomowe studia na University for Digital Technologies in Medicine and Dentistry w Luksemburgu (obrona pracy naukowej z zakresu periodontologii i implantologii, tytuł Master of Science in Oral Implantology and Periodontology). Ukończyła także: szkolenie praktyczne wu prof. Mariusa Steigmanna w Heidelbergu, Curriculum ITI z implantologii, ukończony egzaminem i certyfikatem międzynarodowej organizacji ITI, (Bazylea, Frankfurt), szkolenia z zakresu implantologii i implantoprotetyki w Bostonie (Bicon Implants Institute, dr Rainier Urdaneta, dr Shadi Daher), Rzymie (prof. Mauro Marincola) i w Wiedniu (prof. Rolf Ewers), Curriculum z zakresu implantologii i implantoprotetyki w MPI (Mediterranean Prosthodontic Institute) u dr. Fernando Rojasa-Vizcayi i w School of Dentistry The University of North Carolina (prof. Lyndon Cooper). Absolwentka Curriculum Dawson Academy z zakresu kompleksowej diagnostyki i rehabilitacji narządu żucia w uwzględnieniem funkcjonalnej okluzji, (Dawson Academy Polska , Floryda). W roku 2013 obrona dysertacji pt.: „Ocena jakości wypełnienia kanałów korzeniowych w obrazach tomografii wiązki stożkowej. Badania epidemiologiczne” , praca została wyróżniona podczas jej obrony, tytuł doktor nauk medycznych w zakresie radiologii i enododoncji.

   Jacek Żurek

   dr n. med.

   Jest współtwórcą patentu na materiał pochodzenia allogennego służącego do pokrywania mnogich rececesji dziąsłowych bez konieczności pobierania przeszczepu dziąsła z podniebienia. Zajmuje się szeroko rozumianą periodontologią, implantologią, leczeniem periimplantitis . Szczególnie specjalizuje się w przeszczepach dziąseł. Od 2010 r. wykonał już ponad trzy tysiące udanych zabiegów. Swoje zainteresowania zawodowe kieruje ku leczeniu przy użyciu czynników wzrostu (CGF) jak i metod biologicznych z użyciem biomateriałów pochodzących z Banku Tkanek. Zajmuje się także pozyskiwaniem substytutu kości uzyskiwanego z usuniętych zębów (Metoda procesowania zęba). Pomaga w projektowaniu spersonalizowanych przeszczepów kości allogennej. Współpracuje z Prof. Marzeną Dominiak.

   Lothar Kluba M.Sc., M.Sc.

   dr

   Doświadczony chirurg, stomatolog, specjalista w implantologii i periodontologii. Na co dzień kieruje własną praktyką stomatologiczną w Düsseldorfie w Niemczech. Członek międzynarodowego zespołu ekspertów mikro-inwazyjnej stomatologii w Zurychu, Niemieckiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej DGZI oraz Niemieckiego Towarzystwa Periodontologii DG PARO. Członek PSI, ICOI oraz ICOI Europe.

   Jerzy Szymczak

   lek. dent.

   Znany wykładowca i organizator szkoleń implantologicznych. Prowadzi klinikę stomatologiczną Laser, znajdującą się w Szczecinie. Ukończył Pomorską Akademię Medyczną oraz Curriculum Implantologii. Od 2001 członek Komisji ds. lekarzy dentystów OIL w Szczecinie. Od 2012 aktywny Członek Zarządu PSI, a ponad to ICOI, DGOI, OSIS i EDI. W latach 2011-2015 pełnił rolę konsultanta ds. implantologii w londyńskiej klinice lekarsko-dentystycznej.

   Małgorzata Kryńska

   lek. dent.

   Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wiedzę z zakresu chirurgii stomatologicznej pogłębiała dzięki pracy jako asystent w Poradni Chirurgii Stomatologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi. Posiada także tytuł specjalisty protetyki stomatologicznej oraz dyplom technika dentystycznego z odbytym rocznym stażem w Amsterdamie. W pracy koncentruje się głównie na wykonywaniu skomplikowanych rekonstrukcji protetycznych oraz implantoprotetycznych oraz na szerokim aspekcie wykorzystywania fibryny bogatopłytkowej (PFR) w zabiegach stomatologicznych i medycynie estetycznej. Jest członkiem PASE (Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej), PTS (Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego) oraz po intensywnym roku nauki zdobyła międzynarodowy certyfikat DGOI (Niemieckiego Towarzystwa Implantologicznego) oraz ukończyła curriculum The Dawson Academy. Uczestniczyła w licznych kursach polskich jak i zagranicznych wykładowców zgłębiając wiedzę z zakresu chirurgii, protetyki oraz medycyny estetycznej. Równolegle z pracą jako lekarz dentysta oraz lekarz medycyny estetycznej zajmuje się działalnością naukową (doktorat).

   Michał Kurczyński

   lek.

   Specjalista chirurgii szczękowo- twarzowej. Absolwent Wydziału Lekarskiego na kierunku lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury odbył w Oddziale Chirurgii Szczękowo- Twarzowej w Szpitalu im. Norberta Barlickiego w Łodzi. Przez kilka lat, w trakcie i po specjalizacji pracował w Poradni Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Odbył szkolenie w Oddziale Nowotworów Głowy i Szyi w Narodowym Instytucie Onkologii im Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie. W chwili obecnej pracownik Oddziału Chirurgii Szczękowo- Twarzowej im Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi gdzie zajmuje się głównie zabiegami onkologicznymi z zakresu głowy i szyi wraz z rekonstrukcją, w tym mikronaczyniową. Posiada duże doświadczenie i wiedzę z zabiegów z zakresu chirurgii jamy ustnej. W ramach praktyki prywatnej zajmuje się chirurgią stomatologiczną, implantologią oraz augmentacją kości. Uczestnik wielu szkoleń zarówno krajowych jak i zagranicznych. Nieustannie na bieżąco z najnowszymi metodami leczenia.

   Paweł Szczepaniak

   lek. dent.

   Jest ekspertem w implantologii stomatologicznej, a jego umiejętności potwierdzają międzynarodowe certyfikaty wydawane przez International Congress of Oral Implantologists (ICOI) oraz Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie (DGOI). Uczestniczył w szkoleniu podyplomowym w zakresie implantologii stomatologicznej na Uniwersytecie Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem. Ukończył prestiżowy podyplomowy program w zakresie implantoprotetyki i protetyki stomatologicznej Mediterranean Prosthodontic Institute w Castellon de la Plana w Hiszpanii afiliowany przez Uniwersytet Północnej Karoliny Chapel Hill w USA. Brał udział w szkoleniu dotyczącym rehabilitacji narządu żucia zgodnym z wytycznymi amerykańskiej szkoły okluzji Kois Center w Seatlle prowadzonym przez mentora Kois Center Jacka Głębockiego. Uczestnik szkolenia prowadzonego przez Marco Degidi dotyczącego natychmiastowego obciążenia implantów z zastosowaniem technologii szynowania wszczepów metodą WeldOne.

   Wiktoria Krupa

   Asystentka stomatologiczna

   Przygodę ze stomatologią zaczęła wiele lat temu. Pracuje głownie przy chirurgii stomatologicznej i implantach. Pierwszą szkołę skończyła w Bielsku-Białej na kierunku „Asystentka stomatologiczna” w 2010 roku, następnie dwuletnie studium medyczne na kierunku „Technik-elektroradiolog” w 2017, najpóźniej, bo w 2019 r. uzyskała tytuł higienistki stomatologicznej. Zawsze stara się być na bieżąco z wiedzą, więc uczestniczy w licznych kursach i konferencjach. W 2022 r. ukończyła kurs „Dietoterapia i profilaktyka żywieniowa” we Wrocławiu, w 2020 r. ukończyła kurs „Specjalista ds. sterylizacji medycznej” przy Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Od czterech lat kształci przyszłe higienistki i asystentki w szkole policealnej. W 2022 roku skończyła kurs Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, jest na drugim roku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku: Pedagogika – Studia licencjackie. Prywatnie jej miłością są koty, prowadzi od 12 lat hodowle kotów rasowych.

   Michał Gorol

   lek. dent.

   Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Karierę lekarza rozpoczynał w Szpitalu MSWiA w Krakowie, gdzie nabywał kunsztu w chirurgii stomatologicznej pod okiem najlepszych fachowców w tej dziedzinie. Absolwent Curriculum in Oral Implantology ICOI / PSI / DGOI. Założyciel i właściciel centrum implantologii i stomatologii estetycznej Sky Dental Clinic w Bielsku-Białej. Jego pasją od początku pracy z pacjentem była chirurgia stomatologiczna, implantologia i protetyka. Od 2018 roku jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego. W swojej karierze z sukcesem wszczepił setki implantów. Grono jego pacjentów dzięki temu może cieszyć się pełnym uzębieniem i pięknym uśmiechem. W planowaniu leczenia kieruje się podejściem, w którym każdego pacjenta traktuje jak członka rodziny, szukając leczenia, nie pod kątem maksymalnego, ale optymalnego efektu. Prywatnie wielki fan motoryzacji cztero- i dwukołowej! Miłośnik kitesurfingu, kolarstwa szosowego i górskiego.

   Bartosz Łukasiewicz

   lek. dent.

   Jest absolwentem wydziału Lekarskiego, Oddziału Stomatologii Łódzkiego UM. Uczestnik licznych kursów z zakresu implantologii, regeneracji tkanek miękkich i twardych oraz endodoncji mikroskopowej. Absolwent  Curriculum in Oral Implnatology ICOI / PSI / DGOI.  Autor artykułów naukowych z zakresu implantologii, endodoncji mikroskopowej oraz diagnostyki CBCT. Pracownik renomowanej kliniki implantologicznej. Doktor Bartosz od 2019 prowadzi autorską praktykę ” Łukasiewicz Stomatologia Mikroskopowa i Implantologia”, w której przeprowadza zabiegi implantologiczne. Prywatnie miłośnik kitesurfing , narciarstwa i rodzinnych podróży.

   Tomasz Sypień

   lek. stom.

   Certyfikowany Implantolog z tytułem Diplomate DGOI, ICOI, PSI / Uzyskał tytuł Mentora prestiżowej podyplomowej Szkoły Stomatologii KOIS Center w Seattle USA.

   Uczestnik szkoleń w kraju i za granicą. MPI -IPP Graduate. Steigmann Curriculum Graduate. Absolwent kursów Digital Smile Design z zakresu cyfrowego projektowania uśmiechu. DSD Residency Madrid – by Christian Coachman. Absolwent Curriculum Implantologii – BICON Istitute Boston. Ukończył Program Implantoprotetyczny odbywający się w Mediterranean Prosthodontic Institute – MPI (Hiszpania – Fernando Vizcaya Rojas) oraz na University of North Carolina (USA). Jest to III stopniowy zaawansowany kurs protetyki implantologicznej na Mediterranean Prosthodontic Institute w Castellon w Hiszpanii którego dyrektorem jest dr Fernando Rojas Vizcaya. Absolwent Curriculum implantologicznego dr Mariusa Steigmanna z Heidelbergu. W 2008 r ukończył  Curriculum Implantologiczne na Uniwersytecie  Goethego we Frankfurcie uzyskując europejski tytuł Implantologa  (program specjalizacji zawodowej objęty systemem akredytacji ECTS (European Credit Transfer System)).  Założyciel i współwłaściciel Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Sypień w Bielsku-Białej. W wolnym czasie pasjonat muzyki wszelakiej. Podróżnik. Fotograf.

   Dominik Łoś

   lek. dent.

   Specjalista chirurgii stomatologicznej, właściciel przychodni. Założyciel przychodni Stomatologiczno-Implantologicznej Miladent. Od niemal 15 lat zajmuje się kompleksowym leczeniem pacjentów głównie w zakresie chirurgii stomatologicznej, protetyki i implantologii. Głównym zainteresowaniem Dominika Łosia jest tworzenie pięknego uśmiechu z zastosowaniem implantów zębowych. W swoje karierze wszczepił ponad 8 tys. implantów oraz zaprojektował ponad 5 tys. prac protetycznych. W latach 1999 – 2007 pracował naukowo w Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej w Gdańsku. Uczestniczył w licznych szkoleniach w kraju i za granicą. Obecnie Dominik Łoś od wielu lat regularnie szkoli innych lekarzy z Polski i zagranicy w dziedzinie protetyki, implantologii oraz chirurgii stomatologicznej.

   Jarosław Siery

   lek. stom.

   Absolwent kierunku lekarsko-dentystycznego na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestnik licznych szkoleń krajowych oraz konferencji stomatologicznych. W pracy cechuje go holistyczne spojrzenie na proces leczenia swoich pacjentów, dlatego skupia się na kompleksowym łączeniu takich dziedzin jak stomatologia zachowawcza, endodoncja, implantologia, czy protetyka stomatologiczna.

   Członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego.

   Izabela Łukawska

   Asystentka stomatologiczna

   W klinice stomatologicznej, na stanowisku asystentki stomatologicznej, pracuje od ośmiu lat. Od czterech lat już tylko jako asystentka implantologiczno-protetyczna. Jest  również higienistką stomatologiczną. Pełni funkcję koordynatora zespołu asystentek oraz zaopatrzenia kliniki. Stale się rozwija, jest absolwentką Oboda Consulting & Traing – Psychologia w Medycynie.