WYKŁADOWCY

 • Szkolenia Akademii 3Z prowadzone są przez ekspertów, trenerów, lekarzy i praktyków z różnych dziedzin stomatologicznych. Do współpracy w naszym projekcie zapraszamy cenione i znane w branży stomatologicznej postaci, które z wielką starannością mogą podzielić się z Państwem szeroką wiedzą oraz zdobywanym przez lata doświadczeniem, także we współpracy z pacjentami. Wśród specjalistów Akademii 3Z znajdują się m.in. implantolodzy, chirurdzy szczękowi, inżynierowie kliniczni, eksperci w dziedzinie planowania zabiegów implantacji czy w zakresie stomatologii estetycznej.

 • dr Lothar Kluba M.Sc., M.Sc.

  Zahnartz Düsseldorf

  Doświadczony chirurg, stomatolog, specjalista w implantologii i periodontologii. Na co dzień kieruje własną praktyką stomatologiczną w Düsseldorfie w Niemczech. Członek międzynarodowego zespołu ekspertów mikro-inwazyjnej stomatologii w Zurychu, Niemieckiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej DGZI oraz Niemieckiego Towarzystwa Periodontologii DG PARO. Członek PSI, ICOI oraz ICOI Europe.

  lek. dent. Marek Markiewicz

  Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada tytuł lekarza implantologa nadany przez Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne oraz stopień Diplomate międzynarodowych umiejętności implantologicznych International Congress of Oral Implantologists.
  Zyskał uznanie w ekskluzywnym gronie najlepszych implantologów na świecie. Rekomendowany jako specjalista implantologii przez ogólnoświatową organizację LEADING IMPLANT CENTERS. 

  lek. dent. Bartosz Startek

  Stardent

  Chirurg szczękowy, renomowany specjalista w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej. Uczestnik 6-letniego szkolenia specjalistycznego z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej. Od 2014 roku szkoli się i pracuje w Wojewódzkim Centrum Medyczny w Opolu. W roku 2015 stypendysta w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Carla Gustava w Dreźnie. Autor własnego systemu narzędzi do przeszczepów kostnych oraz sterowanej regeneracji kości, produkowanego w Portugalii.

  dr n. med. Izabela Mojsa

  Impla Stomatologia

  Autorka wielu prac naukowo-badawczych, opublikowanych w renomowanych, międzynarodowych czasopismach naukowych z zakresu chirurgii stomatologicznej. Odbyła zagraniczny staż naukowy w Wielkiej Brytanii, w prestiżowym ośrodku kliniczno-badawczym w zakresie implantologii i chirurgii periodontologicznej. W swojej pracy łączy aktualną wiedzę naukową i zdobyte doświadczenie kliniczne z pasją i satysfakcją z wykonywanych zabiegów. Zajmuje się chirurgią stomatologiczną, implantologią, mikrochirurgią endodontyczną i chirurgią periodontologiczną.

  dr n. med. Jacek Bednarski

  Dębowa 105

  Pasjonat stomatologicznego zastosowania fotografii pomagającej w planowaniu i ocenie efektów leczenia. Autor lub współautor ponad 20 publikacji na temat leczenia endodontycznego i kontaktu pacjent-lekarz, które ukazały się w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych. Od 2009 r. prowadzi własną praktykę stomatologiczną w Katowicach.

  lek. dent. Jerzy Szymczak

  Laser

  Znany wykładowca i organizator szkoleń implantologicznych. Prowadzi klinikę stomatologiczną Laser, znajdującą się w Szczecinie. Ukończył Pomorską Akademię Medyczną oraz Curriculum Implantologii. Od 2001 członek Komisji ds. lekarzy dentystów OIL w Szczecinie. Od 2012 aktywny Członek Zarządu PSI, a ponad to ICOI, DGOI, OSIS i EDI. W latach 2011-2015 pełnił rolę konsultanta ds. implantologii w londyńskiej klinice lekarsko-dentystycznej.

  Marcin Zmyślony

  3Z – Dyrektor Zarządzający

  Dyrektor zarządzający w firmie 3Z Sp. z o.o., doświadczony menadżer, magister inżynier budowy maszyn. Prowadzący kursy dla lekarzy związane z piezochirurgią oraz implantologią. Profesjonalny doradca klienta, chętnie dzieli się wiedzą dotyczącą zagadnień technicznych, w zakresie sprzętu dla praktyk implantologicznych.

  Zbigniew Szczeć

  3Z – ICX-MAGELLAN Ekspert

  Inżynier informatyk, ekspert w zakresie obsługi oprogramowania ICX-MAGELLAN. W 3Z Sp. z o.o. zajmuje się wsparciem technicznym dla lekarzy, użytkowników systemu implantologicznego ICX. Specjalista w przedmiocie oprogramowania typu CAD/CAM, używanego przy tworzeniu projektów szablonów chirurgicznych ICX oraz planowaniu zabiegów implantologicznych z wykorzystaniem szablonów ICX. Uczestnik wielu szkoleń i prowadzący kursy związane z implantologią, piezochirurgią oraz GBR.

  dr n. med. Adam Nowicki

  Diamante Clinica

  Ukończył wydział lekarsko-dentystyczny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W roku 2017 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych przeprowadzając badania nad zaburzeniami narządu żucia. W swojej pracy najchętniej sięga po mikroskop oraz lupy, umożliwiające zwiększenie dokładności przeprowadzanego leczenia oraz poprawienie komfortu pacjenta. Specjalista w zakresie diagnostyki i odbudowy zgryzu, a także chirurgii i mikrochirurgii stomatologicznej z włączeniem implantologii.

  lek. dent. Tomasz Łukasik

  Larania Dentistry

  W pracy w gabinecie zajmuje się głównie mikrochirurgią i leczeniem implantologicznym – poczynając od uzupełniania pojedynczych zębów, aż po rozległe rekonstrukcje odbudowujące wszystkie zęby. Jako szkoleniowiec skupia się na uczeniu myślenia w sposób chirurgiczny, dzięki temu kursanci mogą łatwo rozszerzać i modyfikować poszczególne techniki zabiegowe, w zależności od konkretnej sytuacji u pacjenta. Były Prezydent Ogólnopolski PTSS, członek Rady Fundatorów Fundacji Be Active Dentist. Organizator kilkunastu konferencji, w tym kilku międzynarodowych, gdzie największa z nich miała niemal 1600 uczestników.

  inż. Kamila Chyży

  AGH University

  Inżynier kliniczny. Koordynatorka i realizatorka interdyscyplinarnych projektów badawczych i metodologicznych w laboratoriach Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Autorka i współautorka szeregu prac z zakresu implantologii, protetyki i biomechaniki. Ekspert w dziedzinie ceramicznych materiałów do implantacji. Zawodowa trenerka. Łączy światy medycyny i techniki realizując złożone programy szkoleniowe dla pracowników i osób korzystających z usług obu grup zawodowych. Specjalizuje się w cyfrowej analizie zagadnień klinicznych.

  lek. dent. Karol Badeja

  Badeja Dental Clinic

  Lekarz implantolog PSI/ ICOI/ DGOI – tytuł Diplomate. DIPLOMATE (EKSPERT) ICOI 2019. Ukończył studia na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym oraz techniki dentystyczne na Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista głównie w zakresie implantologii i  protetyki.  Doświadczenie zdobywał w wielu ośrodkach w kraju i za granicą. W swojej praktyce stosuje najnowocześniejsze rozwiązania obecne w cyfrowej implantoprotetyce, łącząc tym samym wiedzę dotyczącą pracy implantologa i technika.

  dr n. med. Artur Wituła

  Novodent

  Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej, absolwent Wydziału Lekarskiego (Oddziału Stomatologicznego) Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Autor i współautor ponad 20 publikacji i doniesień zjazdowych. Uczestnik wielu szkoleń, sympozjów i staży krajowych oraz zagranicznych. Wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej ze szczególnym uwzględnieniem traumatologii szczękowo-twarzowej i chirurgii oraz chirurgii stomatologicznej.

  lek. dent. Błażej Szczerbaniewicz

  Kodent

  Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej na Wydziale Stomatologii, od wielu lat wykładowca, zajmuje się leczeniem trudnych przypadków i specjalizuje w leczeniu interdyscyplinarnym zaburzeń zwarcia oraz zespołów bólowych jamy ustnej i twarzy. Od przeszło 15 lat związany z European Academy of Craniomandibular Disorders (EACD) i American Academy of Orofacial Pain. (AAOP). Założyciel Sekcji Bólu Jamy Ustnej i Twarzy przy Polskim Towarzystwie Badania Bólu.

  lek. stom. Radosław Jadach

  Dental Salon

  Jest absolwentem Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Etatowy lekarz w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w trakcie specjalizacji, wieloletni nauczyciel akademicki w Katedrze Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia oraz Ratownictwa Medycznego. Uzupełniające szkolenia z zakresu zarządzania tkankami miękkimi w implantologii odbył w prestiżowych ośrodkach w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Włoszech. Absolwent zaawansowanych kursów w New York University College of Dentistry. Wykładowca i szkoleniowiec na sympozjach i konferencjach krajowych i zagranicznych. W klinice Dental Salon skupia się głównie na technikach regeneracji tkanek miękkich oraz rozległej chirurgii odtwórczej wyrostka zębodołowego na potrzeby implantologii. Jeden z pierwszych lekarzy, który zastosował zabieg dekortykacji przedortodontycznej w kraju za pomocą piezotomu. Członek OSIS-EDI, Piezosurgery Academy, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej oraz współzałożyciel iCAT Clubu zrzeszającego i rozwijającego tomografię stożkową w Polsce na potrzeby chirurgii regeneracyjnej.

  lek. dent. Tomasz Wrona

  CS MAGDent Sosnowiec

  Specjalizuje się w stomatologii mikroskopowej, zwłaszcza w endodoncji oraz stomatologii zachowawczej. Jego pasją jest kompleksowe planowanie leczenia, połączone z tworzeniem i skuteczną sprzedażą planów leczenia. Stale podnosi swoje umiejętności, uczestnicząc w licznych kursach z zakresu stomatologii mikroskopowej oraz mikrochirurgii. Wykładowca MedComplex, Izby Lekarskiej. Organizuje także szkolenia zamknięte. Dyrektor medyczny i kierownik CS MAGDent Sosnowiec. Konsultant medyczny i mentor biznesowy CM Oftaldent. Absolwent studiów na Colleguim Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, podczas których otrzymał II Nagrodę na Międzynarodowej Konferencji Studentów Stomatologii za pracę naukową z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej.

  lek. stom. Walery Tarnawski

  Royal Dental

  Implantolog PSI/ICOI, DIPLOMATE ICOI/DGOI, ekspert ds. implantologii stomatologicznej ICOI/DGOI, lekarz stomatolog z 25-letnim doświadczeniem. Członek PSI, DGOI, ICOI. Założyciel Centrum Implantologii i Ortodoncji Royal Dental w Rybniku. Na co dzień zajmuje się implantologią stomatologiczną oraz implantoprotetyką. W klinice kieruje zespołem lekarzy, zajmuje się planowaniem wielospecjalistycznych, kompleksowych leczeń. Od 5 lat praktykuje poziome i pionowe augmentacje materiałem allogenicznym z Banku Tkanek. Wykonuje badania naukowe związane z wykorzystaniem allograftu w różnych odcinkach szczęki i żuchwy.

  lek. stom. Ryszard Górkiewicz

  Dentim Clinic

  W 2012 roku z wyróżnieniem ukończył Gdański Uniwersytet Medyczny. Od tej pory nieustannie rozwija swoją wiedzę i umiejętności na krajowych i międzynarodowych szkoleniach. Głównym zainteresowaniem doktora jest implantologia, która pozwala przywrócić Pacjentom dawny komfort życia. Członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego oraz International Congress of Oral Implantologists.
  Aktualnie pracuje jako lekarz dentysta w Dentim Clinic w Bydgoszczy, gdzie sprawuje także funkcję kierownika medycznego placówki. W klinice zajmuje się pacjentami implantologicznymi, protetycznymi oraz przeprowadza wszystkie konsultacje pierwszorazowe.

  lek. dent. Leszek Stróżyk

  TITANIUM Dental

  Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od początku związany z implantologią i protetyką. Duży nacisk kładzie na holistyczne podejście do pacjenta. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywał w renomowanych ośrodkach implantologicznych m.in. w Niemczech, Hiszpanii i Austrii. Nieustannie rozwija się i dzieli doświadczeniami na licznych kongresach i sympozjach. Praca w powiększeniu przy pomocy mikroskopu oraz wykorzystanie najnowszych technologii, takich jak tomograf lub cyfrowe projektowanie uśmiechu, jest w jego pracy standardem. W myśl zasady „Jeśli się nie rozwijasz, to się cofasz”, zapewnia swoim pacjentom światowej klasy, najnowocześniejsze i najlepsze metody leczenia. Każde leczenie jest skrupulatnie zaplanowanym procesem, tak aby jak najlepiej pomóc pacjentowi.

  lek. dent. Maciej Bonna

  TITANIUM Dental

  Współwłaściciel i współzałożyciel kliniki Titatnium Dental. Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medyczny. Wiedzę i umiejętności zdobywa i udoskonala, uczestnicząc w renomowanych kursach, kongresach i sympozjach prowadzonych przez najlepszych klinicystów i mentorów w Polsce i Europie. Zajmuje się chirurgią, implantologią i protetyką wykorzystując do tego najnowocześniejsze metody i sprzęt. Szczególny nacisk kładzie na walory estetyczne i funkcjonalne swoich prac, aby pacjenci mogli przez długie lata cieszyć się pięknym uśmiechem. Budowa perfekcyjnego zespołu, który doskonale zaopiekuje się pacjentem w Titanium Dental, to jego priorytet.

  Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażam zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie z Serwisu, tj. strony www.akademia3z.pl Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa: prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw: prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.  Więcej o zasadach przetwarzania danych znajdziecie Państwo w „Polityce prywatności” dostępnej  TUTAJ.

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close