» Wykładowcy

WYKŁADOWCY

 • Szkolenia Akademii 3Z prowadzone są przez ekspertów, trenerów, lekarzy i praktyków z różnych dziedzin stomatologicznych. Do współpracy w naszym projekcie zapraszamy cenione i znane w branży stomatologicznej postaci, które z wielką starannością mogą podzielić się z Państwem szeroką wiedzą oraz zdobywanym przez lata doświadczeniem, także we współpracy z pacjentami. Wśród specjalistów Akademii 3Z znajdują się m.in. implantolodzy, chirurdzy szczękowi, inżynierowie kliniczni, eksperci w dziedzinie planowania zabiegów implantacji czy w zakresie stomatologii estetycznej.

 • dr Lothar Kluba M.Sc., M.Sc.

  Zahnartz Düsseldorf

  Doświadczony chirurg, stomatolog, specjalista w implantologii i periodontologii. Na co dzień kieruje własną praktyką stomatologiczną w Düsseldorfie w Niemczech. Członek międzynarodowego zespołu ekspertów mikro-inwazyjnej stomatologii w Zurychu, Niemieckiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej DGZI oraz Niemieckiego Towarzystwa Periodontologii DG PARO. Członek PSI, ICOI oraz ICOI Europe.

  lek. stom. Radosław Jadach

  Dental Salon

  Jest absolwentem Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Etatowy lekarz w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w trakcie specjalizacji, wieloletni nauczyciel akademicki w Katedrze Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia oraz Ratownictwa Medycznego. Uzupełniające szkolenia z zakresu zarządzania tkankami miękkimi w implantologii odbył w prestiżowych ośrodkach w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Włoszech. Absolwent zaawansowanych kursów w New York University College of Dentistry. Wykładowca i szkoleniowiec na sympozjach i konferencjach krajowych i zagranicznych. W klinice Dental Salon skupia się głównie na technikach regeneracji tkanek miękkich oraz rozległej chirurgii odtwórczej wyrostka zębodołowego na potrzeby implantologii. Jeden z pierwszych lekarzy, który zastosował zabieg dekortykacji przedortodontycznej w kraju za pomocą piezotomu. Członek OSIS-EDI, Piezosurgery Academy, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej oraz współzałożyciel iCAT Clubu zrzeszającego i rozwijającego tomografię stożkową w Polsce na potrzeby chirurgii regeneracyjnej.

  lek. dent. Tomasz Łukasik

  Larania Dentistry

  W pracy w gabinecie zajmuje się głównie mikrochirurgią i leczeniem implantologicznym – poczynając od uzupełniania pojedynczych zębów, aż po rozległe rekonstrukcje odbudowujące wszystkie zęby. Jako szkoleniowiec skupia się na uczeniu myślenia w sposób chirurgiczny, dzięki temu kursanci mogą łatwo rozszerzać i modyfikować poszczególne techniki zabiegowe, w zależności od konkretnej sytuacji u pacjenta. Były Prezydent Ogólnopolski PTSS, członek Rady Fundatorów Fundacji Be Active Dentist. Organizator kilkunastu konferencji, w tym kilku międzynarodowych, gdzie największa z nich miała niemal 1600 uczestników.

  lek. dent. Katarzyna Buss-Maleszka

  Dentylion

  Specjalista protetyki stomatologicznej. Jest ekspertem protetyki cyfrowej i technologii CAD/CAM oraz oficjalnym trenerem systemu CEREC w Polsce. Od 2010 roku prowadzi Klinikę stomatologiczną Dentylion w Łasku, gdzie codziennie realizuje protokół pracy ONE VISIT DENTISTRY. Prace protetyczne w systemie CEREC, w czasie jednej wizyty pacjenta, wykonuje od 2013 roku. Prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu protetyki cyfrowej. Jest autorką artykułów o jednowizytowej protetyce na implantach.

  dr n. med. Jacek Bednarski

  Dębowa 105

  Pasjonat stomatologicznego zastosowania fotografii pomagającej w planowaniu i ocenie efektów leczenia. Autor lub współautor ponad 20 publikacji na temat leczenia endodontycznego i kontaktu pacjent-lekarz, które ukazały się w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych. Od 2009 r. prowadzi własną praktykę stomatologiczną w Katowicach.

  lek. dent. Jerzy Szymczak

  Laser

  Znany wykładowca i organizator szkoleń implantologicznych. Prowadzi klinikę stomatologiczną Laser, znajdującą się w Szczecinie. Ukończył Pomorską Akademię Medyczną oraz Curriculum Implantologii. Od 2001 członek Komisji ds. lekarzy dentystów OIL w Szczecinie. Od 2012 aktywny Członek Zarządu PSI, a ponad to ICOI, DGOI, OSIS i EDI. W latach 2011-2015 pełnił rolę konsultanta ds. implantologii w londyńskiej klinice lekarsko-dentystycznej.

  Krzysztof Wrona

  Technik elektroradiologii, w zawodzie do 24 lat, specjalista. Pracował m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, Zakład Diagnostyki Obrazowej w Częstochowie. Obecnie pracuje w dwóch placówkach medycznych, w tym stomatologicznych i zajmuje się radiologią. Prowadzi szkolenia z radiologii dedykowane dla gabinetów stomatologicznych i osób w nich zatrudnionych.

  inż. Kamila Chyży

  AGH University

  Inżynier kliniczny. Koordynatorka i realizatorka interdyscyplinarnych projektów badawczych i metodologicznych w laboratoriach Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Autorka i współautorka szeregu prac z zakresu implantologii, protetyki i biomechaniki. Ekspert w dziedzinie ceramicznych materiałów do implantacji. Zawodowa trenerka. Łączy światy medycyny i techniki realizując złożone programy szkoleniowe dla pracowników i osób korzystających z usług obu grup zawodowych. Specjalizuje się w cyfrowej analizie zagadnień klinicznych.

  lek. dent. Karol Badeja

  Badeja Dental Clinic

  Lekarz implantolog PSI/ ICOI/ DGOI – tytuł Diplomate. DIPLOMATE (EKSPERT) ICOI 2019. Ukończył studia na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym oraz techniki dentystyczne na Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista głównie w zakresie implantologii i  protetyki.  Doświadczenie zdobywał w wielu ośrodkach w kraju i za granicą. W swojej praktyce stosuje najnowocześniejsze rozwiązania obecne w cyfrowej implantoprotetyce, łącząc tym samym wiedzę dotyczącą pracy implantologa i technika.

  dr n. med. Artur Wituła

  Novodent

  Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej, absolwent Wydziału Lekarskiego (Oddziału Stomatologicznego) Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Autor i współautor ponad 20 publikacji i doniesień zjazdowych. Uczestnik wielu szkoleń, sympozjów i staży krajowych oraz zagranicznych. Wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej ze szczególnym uwzględnieniem traumatologii szczękowo-twarzowej i chirurgii oraz chirurgii stomatologicznej.

  lek. dent. Błażej Szczerbaniewicz

  Kodent

  Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej na Wydziale Stomatologii, od wielu lat wykładowca, zajmuje się leczeniem trudnych przypadków i specjalizuje w leczeniu interdyscyplinarnym zaburzeń zwarcia oraz zespołów bólowych jamy ustnej i twarzy. Od przeszło 15 lat związany z European Academy of Craniomandibular Disorders (EACD) i American Academy of Orofacial Pain. (AAOP). Założyciel Sekcji Bólu Jamy Ustnej i Twarzy przy Polskim Towarzystwie Badania Bólu.

  lek. stom. Ryszard Górkiewicz

  Dentim Clinic

  W 2012 roku z wyróżnieniem ukończył Gdański Uniwersytet Medyczny. Od tej pory nieustannie rozwija swoją wiedzę i umiejętności na krajowych i międzynarodowych szkoleniach. Głównym zainteresowaniem doktora jest implantologia, która pozwala przywrócić Pacjentom dawny komfort życia. Członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego oraz International Congress of Oral Implantologists.
  Aktualnie pracuje jako lekarz dentysta w Dentim Clinic w Bydgoszczy, gdzie sprawuje także funkcję kierownika medycznego placówki. W klinice zajmuje się pacjentami implantologicznymi, protetycznymi oraz przeprowadza wszystkie konsultacje pierwszorazowe.

  lek. dent. Tomasz Wrona

  CS MAGDent Sosnowiec

  Specjalizuje się w stomatologii mikroskopowej, zwłaszcza w endodoncji oraz stomatologii zachowawczej. Jego pasją jest kompleksowe planowanie leczenia, połączone z tworzeniem i skuteczną sprzedażą planów leczenia. Stale podnosi swoje umiejętności, uczestnicząc w licznych kursach z zakresu stomatologii mikroskopowej oraz mikrochirurgii. Wykładowca MedComplex, Izby Lekarskiej. Organizuje także szkolenia zamknięte. Dyrektor medyczny i kierownik CS MAGDent Sosnowiec. Konsultant medyczny i mentor biznesowy CM Oftaldent. Absolwent studiów na Colleguim Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, podczas których otrzymał II Nagrodę na Międzynarodowej Konferencji Studentów Stomatologii za pracę naukową z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej.

  dr n. med. Grzegorz Hille

  Absolwent Collegium Medicum Oddziału Lekarsko-Dentystycznego w Krakowie. Nieustannie szkoli się na sympozjach w kierunku chirurgii stomatologicznej, implantologii i chirurgii periodontologicznej. Specjalista w zakresie chirurgii stomatologicznej. Stopień naukowy doktora nauk medycznych otrzymał w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Na co dzień w gabinecie zajmuje się implantologią, chirurgią stomatologiczną oraz mikrochirurgią.

  lek. stom. Witold Siwek

  Implant-Dent

  Posiada tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej. Ukończył wydział Lekarsko- Dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Otrzymał nagrodę za wieloletnią aktywną działalność naukową w studenckim kole naukowym przy Katedrze Chirurgii Stomatologicznej. Członek ITI (International Team for Implantology), członek POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej – European Association of Dental Implantologists OSIS – EDI, uczestnik kursu Clinical Masters Program in Bone Grafting and Soft Tissue Management  pod kierownictwem Dr. Fouad Khoury. Posiada bogate doświadczenie kliniczne (m.in. ponad 3000 wszczepionych implantów).

  dr n. med. Tomasz Bigas

  Astra Dent

  Ekspert ds. implantologii, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej, Master of Science Periodontology and Implantology. Ukończył kierunek lekarski i stomatologiczny w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W roku 2012 otrzymał dyplom New York University College of Dentistry realizując program podyplomowego szkolenia implantologicznego Continuing Dental Education Program – Oral Implantology w ramach afiliacji Curriculum Implantologii PSI. Posiada tytuł lekarza implantologa oraz eksperta ds. implantologii DGOI przyznane przez Amerykańskie Towarzystwo Implantologiczne International Congress of Oral Implantologist, Deutsche Gesellschaft fur Orale Implantologie oraz Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne. W 2020 roku ukończył podyplomowe studia specjalizacyjne z periodontologii i implantologii na Uniwersytecie DTMD w Luksemburgu otrzymując tytuł Master of Science Periodontology and Implantology. Tytuł doktora nauk medycznych otrzymał w 2020 roku. Doceniając wpływ pracy na optymalizację i przewidywalność zaawansowanych procedur implantologicznych w obrębie zatoki szczękowej komisja przyznała pracy doktorskiej wyróżnienie. W centrum jego zainteresowań od zawsze znajdowały się implantologia, chirurgia i periodontologia, stąd udział w licznych europejskich kongresach, szkoleniach i kursach o tej tematyce i pokrewnej.

  lek. dent. Mariusz Bołzan

  Biała Szuflada

  Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej, specjalista periodontolog. Uczestniczył w licznych kursach i konferencjach, głównie z zakresu chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej i implantologii w kraju i za granicą. Jest współwłaścicielem prywatnej kliniki „Biała Szuflada” z oddziałami w Choszcznie i Szczecinie. Założyciel Szczecińskiego Panelu Stomatologicznego. Ceniony wykładowca. Prowadzi kursy i warsztaty z zarządzania tkanką twardą i miękką

  Jarosław Czubak

  Dental Salon

  W zawodzie asystenta stomatologicznego od 17 lat. Dzięki pracy z endodontami i specjalistami stomatologii zachowawczej, nauczył się ergonomicznej pracy „na cztery ręce”. Asystowanie na ortodoncji i chirurgii wykształciło umiejętność myślenia zadaniowego, oraz pracy pod presją czasu. Od wielu lat współpracuje z dr Radosławem Jadachem w Klinice Dental Salon, oraz Akademią  Chirurgii Jamy Ustnej, jako asystent, oraz osoba odpowiedzialna za sprawy organizacyjne i techniczne. Od pięciu lat prowadzi szkolenia dla asysty chirurgicznej, na których stara się podzielić swoimi doświadczeniami w asystowaniu przy prostych i najbardziej  skomplikowanych zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej, oraz pokazać sposób jak w praktyce zastosować „książkową” wiedzę i stworzyć z lekarzem zgrany zespół chirurgiczny.

  dr n. med. Jacek Żurek

  Jest współtwórcą patentu na materiał pochodzenia allogennego służącego do pokrywania mnogich rececesji dziąsłowych bez konieczności pobierania przeszczepu dziąsła z podniebienia. Zajmuje się szeroko rozumianą periodontologią, implantologią, leczeniem periimplantitis . Szczególnie specjalizuje się w przeszczepach dziąseł. Od 2010 r. wykonał już ponad trzy tysiące udanych zabiegów. Swoje zainteresowania zawodowe kieruje ku leczeniu przy użyciu czynników wzrostu (CGF) jak i metod biologicznych z użyciem biomateriałów pochodzących z Banku Tkanek. Zajmuje się także pozyskiwaniem substytutu kości uzyskiwanego z usuniętych zębów (Metoda procesowania zęba). Pomaga w projektowaniu spersonalizowanych przeszczepów kości allogennej. Współpracuje z Prof. Marzeną Dominiak.

  tech. dent. Marek Wiligała

  Wiligała Lab

  Właściciel laboratorium protetycznego Wiligała Lab w Chojnicach , które od ponad 30 lat poświęca się sztuce technik dentalnych. Pełen pomysłów i determinacji w ich realizacji, co sprawia, że pracownia nieustannie nabiera rozmachu. Jest człowiekiem nieprzerwanie szukającym inspiracji, który z wielkim zaangażowaniem uczestniczy w licznych szkoleniach oraz sympozjach zarówno w kraju, jak i za granicą. Systematycznie angażuje się w projekty, gdzie czynnie dzieli się swoją wiedzą oraz wieloletnim, praktycznym doświadczeniem. Za tak pozytywnym wizjonerem stoi ponad 50 osobowy zespół, który stanowi fundament solidności laboratorium. Przyszłość laboratorium opiera na energii silnie rozwijającego się rynku branżowego, nie zapominając o wypracowanych przez pokolenia wartościach. Indywidualną pasję do techniki digitalnej przekłada na zdecydowany kierunek ewolucji laboratorium, co zostaje coraz częściej zauważane i doceniane na arenie branży protetycznej.

  lek. dent. Michał Czarnowski

  Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej „Czar-Dent”

  Doświadczony lekarz, uczestnik wielu szkoleń z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz implantologii m. in.: w Niemczech, Hiszpanii, Bułgarii i w Stanach Zjednoczonych. Kariera zawodowa doktora Czarnowskiego jest ściśle związana z Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej “Czar – Dent” w Białymstoku. Jednym z priorytetów Centrum jest stawianie na jakość leczenia pacjentów. Wiąże się to z używaniem najlepszych dostępnych produktów i najnowocześniejszych, sprawdzonych rozwiązań.

  lek. stom. Tomasz Sypień

  CENTRUM IMPLANTOLOGII I STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ SYPIEŃ

  Certyfikowany Implantolog z tytułem Diplomate DGOI, ICOI, PSI. Uzyskał tytuł Mentora prestiżowej podyplomowej Szkoły Stomatologii KOIS Center w Seattle USA.
  Uczestnik szkoleń w kraju i za granicą. MPI -IPP Graduate. Steigmann Curriculum Graduate. Absolwent kursów Digital Smile Design z zakresu cyfrowego projektowania uśmiechu. DSD Residency Madrid – by Christian Coachman. Absolwent Curriculum Implantologii – BICON Istitute Boston. Ukończył Program Implantoprotetyczny odbywający się w Mediterranean Prosthodontic Institute – MPI (Hiszpania Rojas) oraz na University of North Carolina (USA).  Absolwent Curriculum implantologicznego dr Mariusa Steigmanna z Heidelbergu. W 2008 r ukończył  Curriculum Implantologiczne na Uniwersytecie  Goethego we Frankfurcie uzyskując europejski tytuł Implantologa  (program specjalizacji zawodowej objęty systemem akredytacji ECTS (European Credit Transfer System)). Specjalizuje się w: Rekonstrukcji Zgryzu, Implantologii, Stomatologii Estetycznej, Protetyce  i Implantoprotetyce, Endodoncji mikroskopowej, Diagnostyce Czynnościowa Narządu Żucia i Leczeniu Zaburzeń Okluzyjnych. W wolnym czasie pasjonat muzyki wszelakiej. Podróżnik. Fotograf.

  lek. stom. Michał Sypień

  CENTRUM IMPLANTOLOGII I STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ SYPIEŃ

  Mentor w prestiżowej podyplomowej Szkole Stomatologii KOIS Center w Seattle USA. Stomatologia estetyczna jest dla niego pasją , poprzez kompleksowe plany leczenia realizuje  się w codziennej pracy stomatologa oraz implantologa jako międzynarodowy  Ekspert implantologii Diplomate DGOI, ICOI, PSI . Specjalizuje się w kompleksowym podejściu do leczenia stomatologicznego swoich pacjentów, implantologii, implantoprotetyce. Aktywny członek PASE , członek ESCD , PSI. Swoją pasje do stomatologii i fotografii łączy poprzez wykorzystywanie komputerowego projektowania uśmiechu DSD ( Digital Smile Design). Jest autorem prac poglądowych z dziedziny chirurgii stomatologicznej, implantologii oraz protetyki stomatologicznej. Jako lekarz z wieloletnim doświadczeniem oraz chcący dzielić się zdobytą wiedzą prowadzi szkolenia we własnym centrum szkoleniowym z zakresu implantologii , implantoprotetyki oraz okluzji dla innych lekarzy chcących poszerzać swoje wiadomości.

  Dorota Pawlikowska

  Dyplomowana asystentka stomatologiczna i higienistka, wieloletni wykładowca szkół dla asysty stomatologicznej. Konsultantka merytoryczna czasopisma medycznego dla asysty. Prelegentka międzynarodowych kongresów medycznych i konferencji, ambasadorka, edukatorka oraz uczestniczka ogólnopolskich kampanii stomatologicznych związanych z profilaktyką stomatologiczną. Posiada doświadczenie w pracy w gabinecie stomatologicznym jako asystentka oraz koordynator personelu medycznego. Ukończyła studia ze specjalnością: organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia. Obecnie jest w trakcie studiów doktoranckich.

  Sabina Tatarczyk

  Specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym  na kierowniczym stanowisku w organie inspekcyjnym, w tym jako auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w jednostce inspekcyjnej wg PN-EN ISO/IEC 17020.  Posiada uprawnienia auditora oraz pełnomocnika ds. jakości zgodnie z normą PN-EN ISO 9001, inspektora ochrony danych osobowych, auditora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001, auditora ISO 45001  dot. systemu zarządzania BHP. Pracowała również jako nauczyciel akademicki w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej, gdzie prowadziła zajęcia m.in. w module: zapobieganie zakażeniom. Aktualnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szkoleniowym. Poza szkoleniami z obszaru wymagań sanitarnych dla różnych grup branżowych realizowanymi w ramach własnej działalności jest także wykonawcą usług szkoleniowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych, w tym prowadzonych w ramach Akademii Menadżera m.in. w obszarach: zarządzanie, efektywna komunikacja, skuteczność menadżerska, podejmowanie decyzji, kształtowanie wizerunku firmy, rozwój osobisty, motywacja, efektywność, sprzedaż. W ciągu ostatniego roku przeprowadziła ponad 1000 godz. szkoleń i wykładów dla wielu firm, głównie sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

  Grzegorz Supernak

  ICX-MAGELLAN EKSPERT

  Doświadczony ekspert w firmie 3Z, odpowiedzialny za planowanie oraz pozycjonowanie implantów w oprogramowaniu ICX Magellan, projektowanie w pełni nawigowanych szablonów implantologicznych systemu ICX oraz ich końcową obróbkę. Na co dzień współpracuje z Klientami, szkoląc oraz planując dla lekarzy atraumatyczne zabiegi implantologiczne.

  lek. med. Łukasz Matus

  Lekarz medycyny estetycznej, trycholog medyczny. Specjalista chirurgii ogólnej, specjalista medycyny ratunkowej.

  Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Asystent w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Medycyną estetyczną zajmuje się od ponad 10 lat. Od 4 lat prowadzi z powodzeniem własną Klinikę Medycyny Estetycznej. Ma na swoim koncie kilka tysięcy z powodzeniem przeprowadzonych zabiegów z zakresu chirurgii skóry, leczenia i korekcji blizn pourazowych, pooperacyjnych, pooparzeniowych oraz wycinania zmian skórnych na ciele i twarzy. W swojej praktyce specjalizuje się w technikach odmładzania i poprawiania wyglądu skóry z wykorzystaniem toksyny botulinowej, kwasu hialuronowego, zabiegów autologicznych, stymulatorów tkankowych, lipotransferu, nici liftingujących, liftingu ultradźwiękowego, laseroterapii frakcyjnej oraz fotoodmładzania. Dodatkowo jego zainteresowania skupiają się wokół diagnostyki i leczenia łysienia oraz metod wyszczuplania i modelowania sylwetki przy pomocy technik endermologii, lipolizy iniekcyjnej i liposukcji operacyjnej. W swojej pracy stawia na bezpieczeństwo, dlatego szczególną uwagę przykłada do anatomii twarzy, jej unerwienia i unaczynienia. Stosowane przez niego techniki to połączenie nowości i technologii z medycyny estetycznej.

  Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażam zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie z Serwisu, tj. strony www.akademia3z.pl Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa: prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw: prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.  Więcej o zasadach przetwarzania danych znajdziecie Państwo w „Polityce prywatności” dostępnej  TUTAJ.

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close