SZKOLENIE

  CZĘSTOCHOWA - Planowanie i leczenie interdyscyplinarne u pacjentów implantologicznych ze szczególnym uwzględnieniem problemów okluzyjnych i ssż. Wady i zalety protokołów analogowych i cyfrowych.

  CZĘSTOCHOWA
  26-27.09.2024

  CENA: 6000 ZŁ Z VAT
  PRZY REJESTRACJI DO DNIA 31.07.2024: 5500 ZŁ Z VAT

   

  Dlaczego okluzja wydaje się skomplikowana? Jak uczynić ją przewidywalną u większości pacjentów? Jak z wyprzedzeniem rozpoznać pacjentów wysokiego ryzyka?
  Dowiesz się na szkoleniu z naszym specjalistą lek. dent. Błażejem Szczerbaniewiczem. Zachęcamy do wzięcia udziału w praktycznym kursie związanym z tematyką okluzji.

   

  Miejsce wydarzenia:
  Gabinet Stomatologiczny KODENT
  Wręczycka 44/46, 42-200 Częstochowa

   

  W czasie szkolenia zapewniamy smaczny lunch oraz przerwy kawowe.

   

  Zajęcia od 10:00 do 18:00 (dwa dni).

   

  PROGRAM:

  • Planowanie interdyscyplinarne w świecie analogowym i cyfrowym. Rodzaje praktyk w współczesnej stomatologii:  ukierunkowanej na jeden problem vs planujące kompleksowo.
  • Przewagi w planowaniu zespołowym akie daje wykorzystanie narzędzi cyfrowych: skanera cyfrowy, platform internetowych, aplikacji w smartfonie do skutecznej komunikacji na 1-szej wizycie z pacjentem i laboratorium.
  • Pacjent z pracami na implantach i problemami okluzyjnymi w gabinecie. Jak rozpoznać trudnych pacjentów od łatwych.
  • Sposoby komunikacji i przedstawienia problemów okluzyjnych w erze cyfrowej ze szczególnym uwzględnieniem prac na implantach. Rola wzorców ruchowych na pracach na implantach.
  • Okluzja pojęcia podstawowe: maksymalne zaguzkowanie, relacja centralna (CR), centralna okluzja (CO), poślizg z centralnej okluzji do maksymalnego zaguzkowania (MZ).Podobieństwa i różnice dla prac na własnych zębach i dla implantów.
  • Modele okluzji dla uzupełnień stałych i ruchomych na implantach: podobieństwa i różnice.
  • Łuk twarzowy i artykulator w gabinecie czy to ma sens w dobie cyfrowej?
  • Budowanie nowej płaszczyzny okluzyjnej w oparciu o estetykę zębów przednich. Rola prawidłowo wykonanych zdjęć. Planowanie prac na implantach w odcinku przednim.
  • Budowanie nowej płaszczyzny okluzyjnej w oparciu o wzorce ruchowe pacjenta. Jak zaplanować miejsce dla przyszłych prac protetycznych na implantach. Wymiar pionowy zwarcia w planowaniu prac na implantach: pomaga czy zaciemnia komunikację z laboratorium. Rola CBCT.
  • Jak połączyć wymagania estetyczne z funkcjonalnymi?
  • Czy projektowanie uśmiechu jest tylko estetyczne? Jak zaprojektować nowy uśmiech w połączeniu z wymaganiami czynnościowymi.
  • Jak wymagać od laboratorium estetyczno-czynnościowego projektu uśmiechu?
  • Deprogramacja czym jest a czym nie jest. Rodzaje deprogramatorów.
  • Szyny stabilizujące zwarcie u pacjentów z pracami na implantach: kiedy, dlaczego, jak długo? Protokoły postępowania dla pacjentów z prawidłową funkcją, dysfunkcją i parafunkcją.
  • Rejestracja zwarcia u pacjentów z pracami na implantach, w jakim położeniu: MIP, CR, CO ?
  • Korekta zwarcia kiedy dla kogo po co?
  • Jak często kontrolować okluzję u pacjentów z pracami na implantach?

   

  Czego nauczysz się na szkoleniu?

  • Czy okluzja na implantach jest trudniejsza od tej na zębach własnych?
  • Jak uczynić ją przewidywalną u większości pacjentów? Jak z wyprzedzeniem rozpoznać pacjentów wysokiego ryzyka?
  • Rozpoznawania pacjentów implantowych z problemami okluzyjnymi i odróżniania łatwych od trudnych.
  • Sposobów komunikacji i przedstawienia problemów okluzyjnych w erze cyfrowej.
  • Prawidłowego definiowania podstawowych pojęć w okluzji tak aby być zrozumiałym przez innych lekarzy czy techników dentystycznych.
  • Czym zastąpić łuk twarzowy i artykulator w gabinecie stomatologicznym. Czego wymagać od laboratorium w erze cyfrowej.
  • Jak zbudować nową, przewidywalną uniwersalną płaszczyznę okluzyjną spełniającą wymagania estetyczno-czynnościowe.
  • Roli deprogramacji w identyfikowaniu problemów okluzyjnych i czynnościowych. Prawidłowego sposobu deprogramacji i wyciągania wniosków po jej przeprowadzeniu.
  • Roli wymiaru pionowego zwarcia oraz szyn okluzyjnych w planowaniu i wykonawstwie prac protetycznych na implantach.
  • Rejestracji i korekty zwarcia.

   

  Zajęcia praktyczne:

  • Wykonanie serii zdjęć fotograficznych potrzebnych do przesłania do laboratorium celem zbudowania nowej płaszczyzny okluzyjnej spełniającej wymagania estetyczno-czynnościowe.
  • Deprogramacja rejestratorem listkowym (leaf Gauge), pokaz deprogramacji z wykorzystaniem aparatu typu Lucia Jig czy rękoczynu Dawsona.
  • Rejestrowanie centralnej okluzji oraz przeprowadzenie testu obciążenia ssż i mięśni.
  • Pokaz badania zwarcia na jednym z uczestników ze szczególnym naciskiem na rozpoznawanie prawidłowych i zaburzonych wzorców ruchowych.
  • Pokaz wykorzystania i pracy z szyną stabilizacyjną jako głównego elementu terapii wstępnej przygotowującej do leczenia ostatecznego.
  • W miarę wolnego czasu pokaz badania zwarcia na pacjentach prowadzącego lub kursantów.
  • Pokaz wykonania ekwilibracji na pacjencie z pracami na implantach lub alternatywnie na modelach w artykulatorze.
  • Przygotowanie planu leczenia dla przypadku klinicznego przedstawionego przez kursanta. Ważne: wcześniej należy skontaktować się z prowadzącym w celu omówienia szczegółów.

   

   

  Błażej Szczerbaniewicz

  lek. dent.

  Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej na Wydziale Stomatologii, od wielu lat wykładowca, zajmuje się leczeniem trudnych przypadków i specjalizuje w leczeniu interdyscyplinarnym zaburzeń zwarcia oraz zespołów bólowych jamy ustnej i twarzy. Od 5 lat prowadzi prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami cyfrowymi w stomatologii w zakresie planowania interdyscyplinarnego. Efektem tych prac było wdrożenie pierwszego polskiego cyfrowego łuku twarzowego do kompleksowej kontroli podstawowych parametrów okluzji w świecie cyfrowym: jak płaszczyzna okluzyjna, centralna relacja czy okluzja linia uśmiechu, a także ich pozycjonowania w oparciu o planowanie leczenia w oparciu o twarz pacjenta (Facially Generated Treatment Planning – FGTP). Jest współautorem 4 patentów, w tym 2 na poziomie międzynarodowym. Od przeszło 15 lat związany z European Academy of Craniomandibular Disorders (EACD) i American Academy of Orofacial Pain. (AAOP). Założyciel Sekcji Bólu Jamy Ustnej i Twarzy przy Polskim Towarzystwie Badania Bólu.